verandertrajecten

projectleiding

interim-management

coaching-on-the-job

individuele coaching

Integratieklas voor verstandelijk gehandicapten in het reguliere voortgezet onderwijs

 In een inclusieve samenleving is er plaats voor iedereen. Dat  verhoogt het welzijn van kwetsbare groepen, maar in wezen ook van iedereen in die samenleving. Het geeft aan dat we zorg hebben voor elkaar en plaats maken voor elkaar, in respect voor ieders bijdrage aan de gemeenschap. 

In Amersfoort ben ik daarom een initiatief gestart om een integratieklas in het voortgezet onderwijs te realiseren. In het basisonderwijs zijn we inmiddels al op de goede weg en volgen duizenden kinderen met een handicap onderwijs op een gewone basisschool bij hen in de wijk. In het voortgezet onderwijs is er nog weinig sprake van integratie.

Op dit moment ben ik kwartiermaker voor het inrichten van het traject naar de integratieklas.

Terug...