verandertrajecten

projectleiding

interim-management

coaching-on-the-job

individuele coaching

Competentiegericht leren

Door competenties uit te splitsen naar kleine dagelijkse leerthema’s wordt competentiegericht werken haalbaar voor de dagelijkse praktijk van een lerende organisatie...

 Binnen het project Van Harnas Naar Zomerjurk zijn grote competenties als flexibiliteit, integriteit, professionaliteit en samenwerken uitgesplitst naar kleine dagelijkse situaties zoals: ‘doet wat hij/zij zegt, komt afspraken na’  of ‘komt openlijk uit voor zelf gemaakte fouten en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid’.

 In de standaard werkoverleg-gesprekken met een teamleider of coördinator wordt telkens gekozen aan welke competentie-stap gewerkt zal worden en op welke wijze. In een volgend gesprek wordt geëvalueerd hoe de medewerker zich heeft ontwikkeld op de (zelf-)gekozen competenties. In deze gesprekken leren medewerkers ook welke competenties zij zelf al bezitten, en die zij aan anderen kunnen leren. Een voorbeeld is de medewerker die zich onbewust was van de rust die zij uitstraalt naar dementerende bewoners. Toen zij zich bewust werd van haar talent op dit gebied, sprak zij gemakkelijker een onrust-brengende collega aan en durfde zij zich te laten gelden.

De uitgesplitste lijst van competenties is een opbrengt van het project Van Harnas Naar Zomerjurk en bij mij opvraagbaar.

Terug...