verandertrajecten

projectleiding

interim-management

coaching-on-the-job

individuele coaching

Time manegementtest: Tijdverspillertest

 De ‘Tijdverspillertest’ is een vorm van  timemanagement-test. In deze test worden vragen gesteld m.b.t. werkdruk. Deze worden uitgesplitst in onderstaande deelcategorieën, die werkdruk kunnen veroorzaken.

 

Door dit uitsplitsen ontstaat voor de medewerker een duidelijker beeld waar zijn of haar werkdruk uit ontstaat en welke deelcategorieën aandacht behoeven om de werkdrukgevoelens te verminderen.

Terug...